Velkommen til dig der ønsker endnu større mental robusthed

Ekstern Styrkebaseret Sparring med TopLedere, EjerLedere og Selvstændige Erhvervsdrivende handler om at bidrage til stadig større bevidsthed om Lederens egne muligheder for at skabe vækst både i organisationerne og for Lederen selv.

Resilient (mental robust) Ledelse er omdrejningspunktet for styrkebaseret trivsel, vækst, konflikt- og stresshåndtering samt yderligere styrkelse af relationer i og udenfor organisationen.

Fronesis (anvendt visdom)
Mine erfaringer med er, at størstedelen af de ledere, jeg har relationer til, har et fantastisk fagligt og personligt fundament, som de ikke dagligt er bevidste om at få
i spil. Fronesis, det at bruge vores viden, vores kompetencer og vores helt unikke styrker bevidst, kan udnyttes endnu bedre i den enkeltes daglige virke både på jobbet, privat.

Når du ønsker en ekstern sparringspartner

Søger du en fortrolig sparringspartner med dyb diskretion, der "skærer helt ind til benet" og konstruktivt er med til at skabe nye, nyttige muligheder for dig personligt og i din ledelse af andre, er et specifikt og målrettet Sparringsforløb hos
SPILLET MELLEM ØRERNE er måske en mulighed for dig, til at flytte dig fra, hvor du er lige nu til, hvor du ønsker at være.

Min teoretiske platform er bygget på bl.a. Stress Management Konsulentuddannelsen samt på den Socialkonstruktionistiske konsulentuddannelse. Erkendelsesteorien er socialkonstruktionismen, med udgangspunkt i, at den sociale verden, vi er en del af, skabes gennem sprog og kommunikation. Sproget benyttes til at skabe ændringer i organisationen især med fokus på den Systemiske Ledelse, den Anerkendende Udforskning (AI), CMM-teorien (Coordinated Management of Meaning) og Narrativ Organisationsudvikling. 

Du kan lade dig inspirere af mine bøger, når du besøger mig, eller du kan se listen her: Faglig Litteratur 


 

 


 

 

 

 


 

      Lisbeth Bender
      ProcesLeder
      OrganisationsKonsulent
      Stress ManagementKonsulent

      Telefon 2442 9774
      lisbeth@spilletmellemoererne.dk

 


 

SPILLET MELLEM ØRERNE    -    2442 9774    -    lisbeth@spilletmellemoererne.dk    -    Enebærvej 1    -    5620 GLAMSBJERG    -    CVR 2902 2860